Thursday, 15 September 2016

రాజు గారు ఉత్తములు

‘శిస్తు’ కింద పది మూటల బియ్యం తీసుకుని, పది వడ్ల మూటల ఇచ్చే గుణం కలిగిన రాజు గారు పోయారు.
..
ప్రజలు పబ్లిక్ గా ఏడుస్తూ, ఆనందించారు. 
..
‘వేగులు’ ద్వారా రాజ్యాభిషేకం అయిన ‘యువరాజా’ వారికి విషయం పోక్కింది.
..
“ఆ ..రోజుల్లో మరి నాన్న గారికి .. ఆ ..ఆ మంచి పేరు తేవాలంటే? “ అని చర్చ లేవదీశారు.
..
పలక మీద ఉన్న గీత పక్కన పెద్ద గీత గీసి మంత్రి గారు 'హింటు' వదిలారు.
కొత్త శిస్తు పాలనలోకి వచ్చింది.
..
“పది మూటల బియ్యం, బదులు పది మూటల ‘పొట్టు’ ఇచ్చేట్టు దండోరా వేయబడింది.
..
(పిల్లల కోసం.. )

No comments: