Monday, 7 March 2016

హాపీ ఉమెన్స్ డే

అతనికి చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది .
మొట్టమొదటి సారి తను ఉరేల్లింది.
ఏదో ప్రాపర్టీ తాలూకు గొడవల్లో మామగారికి తన సంతకం అవసరం అయ్యింది.
బబ్లూ ని వెంటబెట్టుకుని, రెండు రోజుల్లో వచ్చేస్తానని..
ఉద్యోగరీత్యా ఏలూరు లో ఉండటం మొదలెట్టాక ఇదే మొదటిసారి ఈ ఆరు సంవత్సరాలలో 
రెండు రోజులు .. పెళ్ళాం ఉరేలితే .. 
ఏమేం చెయ్యొచ్చు ?? ఫ్రెండ్స్ ? కార్డ్స్ ? మందు ? ఇవేమీ తనకు అలవాటు లేదు మరి అందరూ అనే ఈ స్వతంత్రం వాడుకోవటం ఎలా?
అతను ఇంటికొచ్చాడు. టైమ్ ఏడున్నర. ఫ్లాట్ తాళం వేసి ఉంది. వాలేట్ లో జాగర్తగా ఉంచుకున్న తాళం చెవి తీసి తలుపు తీశాడు. 
గదిలో సోఫా ముందు టీ పాయ్ మీద నిత్యం పడుకునే ముందు తను చదువుకునే పుస్తకం ఉంది. బెడ్ రూమ్ లో కి వెళ్ళి స్నానం చేశాడు. టవల్ కట్టుకుని పూజా మందిరం లోకి వెళ్ళి బొట్టు పెట్టుకుని అగరు బత్తీలు వెలిగించి నమస్కారం చేసుకున్నాడు.
కప్ బోర్డు తెరవగానే డోర్ లోపల వైపు అంటించి తనఫోటో ఉంది. 
హాని మూన్ వెళ్లినప్పుడు మున్నార్ బాక్ వాటర్స్ లో బోట్ లో స్వయంగా అతనే తీసిన ఫోటో అది. తనకి చాలా ఇష్టమయినది.
నైట్ డ్రస్ వేసుకుని వచ్చి హల్లో టి‌వి ఆన్ చేశాడు. పవర్ సప్లై పోవటం తను గమనించాడు. 
మిగిలిన అన్నీ రూముల్లో సప్లయ్ ఉంది. హల్లో ఉన్న మైన్ బోర్డు లో MCB ట్రిప్ అయి ఉంది దాన్ని సరిచేసే సరికి టి‌వి సప్లై వచ్చింది. పదినిమిషాలు టి‌వి చూసేసరికి ఫోన్ మోగింది.
తనే . మాస్టారు ఏం చేస్తున్నారు ?”
ఇప్పుడే వచ్చి స్నానం చేసి కూర్చుని టి‌వి చూస్తున్నాను
“mcb
ట్రిప్ అయి ఉందాలే? “ పక్కనే కూర్చుని చెప్పినట్లు చెప్పింది.
అవును ని కెలా ?” 
అదే మాజిక్ఒక్క నిమిషం కిచెన్ లోకి వెళ్ళండి.
అతను లేచి వెళ్ళేసరికి రైస్ కుక్కర్ వార్మ్ లో ఉంది. అవెన్ వార్మ్ మోడ్ లో ఉంది. తాను పవర్ సరిచేసినప్పుడు ఆన్ అయి ఉండాలి.
అవెన్ లో కూరలు వేడి అయి ఉంటాయి. రైస్ రెడీ అయి ఉంటుంది. ఫ్రీడ్జ్ లో పచ్చళ్లు, పెరుగు ఉన్నాయి. బోజనమ్ చేయండి. అంట్లు కడగటానికి పొద్దుటే పనమ్మాయి వస్తుంది
అతను ఏమి మాట్లాడలేదు. 
హలో సార్ ఏమి మాటల్లేవు
నువ్వేప్పుడు వస్తున్నావు?”
ఇవాళే సార్ నేను వచ్చింది. రేపు రిజిస్ట్రేషన్ పని అవోచ్చు. కానీ రేపు అమ్మ వాళ్ళు పంపక పోవచ్చు ఎల్లుండి వచ్చేస్తాను.తను పోను పెట్టేసింది. 
రాత్రి పదిన్నరకి అతను ఫోన్ చేశాడు.
ఆమె మొదటి రింగు కె అటెండయింది.
బబ్లూ ఏమి చేస్తున్నాడు.?”
వాళ్ళ అమ్మమ్మ తో ఇప్పటిదాకా ఆడి ఇప్పుడే నిద్రపోయాడు
బబ్లూ వాళ్ళ అమ్మ ఏమి చేస్తుంది?”
అటునుండి నవ్వు. 
ఇటు మౌనం .
అటు నుండి మళ్ళీ నవ్వు. 
మాధవి .. హాపీ ఉమెన్స్ డే. అండ్ xxx xxx xxx xxxx “
తెరలు తెరలుగా ఆమె నవ్వుతూనే ఉంది.No comments: