Saturday, 26 November 2016

స్వైపింగ్ మిషను కావలెను.

ఉరిచివర ఇసోలేటెడ్ గా ఉన్న ఆ రెండు పోర్షన్ ల బిల్డింగ్ లో అర్ధ రాత్రి దొంగలు చొరబడ్డారు. 
ఉత్తరం పోర్షన్ బయట గడి పెట్టారు. ఏ‌సి పైపు లోకి క్లోరోఫామ్ ఎక్కించారు. దక్షణమ్ పక్క ఉన్న భాగం లో యజమాని ఉంటాడు అనే జనరల్ నాలెడ్జ్ తో దాని తలుపులు తెరిచి లోపలికి వెళ్లారు. ముందు గదిలో ఒక ముసలావిడ పడుకుని ఉంది. వెంట తెచ్చుకున్న ఆడ్హెసివ్ టేపు నోటికి అంటించారు. దానితోటే చేతులు రెండు కలిపి టేప్ చేశారు. 
మరో గదిలో ఇంటావిడ నిద్రపోతు ఉంది. పక్కనే మూడు అంకె వేసుకుని మగ వ్యక్తి కూడా. ముఖం మీద స్ప్రే చల్లి ఆమెని పూర్తిగా స్పృహ తప్పించారు. అతను మత్తుగా నిద్ర పోతున్నాడు.
ఒక దొంగ కాపలా ఉంటే మిగిలిన వాళ్ళు సోదా ప్రారంభించేరు.
హల్లో పెద్ద్ టి‌వి, దొడ్లో రాగి బాయిలరు తప్ప విలువయినవి ఏమి కనిపించలేదు. నగల కోసం వెతికారు. ఆమె వంటిమీద ఉన్నవి గిల్టు నగలు అని అనుభవం తో అర్ధం అయింది. మగ మనిషి చేతికి రంగు రాళ్ళ గిల్టు ఉంగరాలు ఎనిమిది ఉన్నాయి.
బీరువా తాళాలు తెరిచే ఉన్నాయి. చిరగటానికి సిద్దంగా ఉన్న పట్టు చీరలు రెండు, నాలుగు జతల బట్టలు, మూడు ఫోటో ఆల్బమ్ లు, డాక్టర్ బిల్లులు, మెడికల్ రిపోర్త్లు తప్ప మరేమీ కనిపించలేదు.
మగ మనిషిని కట్టేసి అతని ముఖాన నీళ్ళు చల్లారు.
“డబ్బు ఎక్కడ?” ముసుగుల్లోంచి అతన్ని అడిగారు.
అతనికి విషయం వెంటనే అర్ధం అయింది.
బారు మూసేటప్పుడు బేరర్ తెచ్చిన బిల్లు చెక్ చేసినట్టు వాళ్లందరిని పరకాయించి చూశాడు.
“డబ్బులా? కొత్తవా ? పాతవా?”
“ఎవయినా సరే?” గదమాయించారు దొంగలు.
“తిక్క సన్నాసుళ్ళారా.. ఇండియా లో ఎవడి దగ్గరయినా డబ్బులు మిగిల్చాడట్రా .. డిల్లీ లో పెద్ద దొంగ?”
దొంగలకి చిరాకు పుట్టింది. గత రెండు వారాల నుండి ఇదే పరిస్తితి. ఏ జేబు కొట్టినా ఖాళీ పర్సులే, ఏ ఇంటికి చొరబడ్డా ఖాళీ చేతులే?”
లాగి పెట్టి ఒకటి పీకారు.
అతను ప్రైవేట్ కాలేజీ లెక్చరర్. ఇలాటివి ఎలా పరిష్కరించాలో బాగా తెలుసు.
“అబ్బాయిలు మీకు చేతులు నొప్పి, తర్వాత పోలీసులకి మీడియాకి పని తప్ప ఏం ఉపయోగం లేదు. దీనికి మధ్య మార్గం ఒకటే ఉంది. మీదగ్గర స్వైప్ మిషన్ ఉంటే చెప్పండి. మీరు కష్టపడ్డందుకు, నష్ట పోకుండా క్రెడిట్ కార్డు లిమిట్ వరకు గీకుతా”
..
“ స్వైపింగ్ మిషనా ? అంటే? “ అన్నాడు కుర్ర దొంగ. ..
..
“అప్డేట్ కండి. వెళ్ళండి. టైమ్ వెస్ట్ చేసుకోవద్దు. వెళ్తూ తలుపులు దగ్గరగా వెయ్యండి. మంచి నిద్ర పాడు చేశారు. “

No comments: