Wednesday, 16 November 2016

కష్టం - సుఖం

మెడికల్ షాపు లో అమ్మ కోసం 'పైన్ బామ్' ఒకటి కొనటానికి ఆగినప్పుడు, బాల్య మిత్రుడు ఒకరు కలిశాడు. చదువు పెండలాడే ఆపేసి ఫ్సైనాన్స్ వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. ఆడ పిల్లలు ఇద్దరు యూ‌.ఎస్ లో ఉన్నారట. 
పిల్లలు, చదువులు, లాటి పిచ్చాపాటి మాట్లాడాక, పెద్దమ్మాయి వివాహం దగ్గరలోనే ఉందని చెప్పాను. 
"మీ నాన్న, అమ్మ.. అంతెందుకు మీకుటుంబం నాకు బాగా తెలుసు. పెళ్ళికి అవసరం అయిన డబ్బు ఇస్తాను.(500,1000 నోట్లు). ఈ రోజే తీసుకో. చే ఉత్తరం వ్రాసి ఇవ్వు. చాలు. ఎప్పుడో జనవరి లో ఇద్దువు గాని. వడ్డీ కూడా పెద్దగా వద్దు" అన్నాడు ఆప్యాయంగా. ..
అతడి విశాలమయిన మనసుకి హనందించి.. నవ్వి."నాకు డబ్బు అంత అవసరం లేదు. మధ్యతరగతి వాడిని, నేను కష్టంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలిసినంత డబ్బు అవసరం అవలేదు. వద్దు థాంక్స్ " అన్నాను.
"కష్టం - సుఖం పంచు కొక పోతే స్నేహాలు ఎందుకు?" అతనే అన్నాడు.
'ఈ ముక్క వారం క్రితం 500,1000 నోట్లు రద్దుకు ముందు అనేవాడా?' చిన్న సందేహం.

No comments: