Friday, 2 October 2015

సుబ్బులు

చాతగాని వాడు చేసిన చపాతీ లాటి మాస్టర్ వీవర్ ఆ రోజుకి దుకాణం మూసేయటానికి సిద్ద పడుతున్నాడు.
'ఆమె' వచ్చింది. చీకట్లో నిలబడింది. ' కాపూ ' అంది. 
ఎక్కడి నుండో వచ్చినట్లుగా స్వరం ఉంది.అతను లైట్లు ఆపే ప్రయత్నాన్ని ఆపి అటువైపు చూశాడు.
ఆమె వెలుతురు లోకి వచ్చింది. ముఖం ముభావంగా ఉంది. నిర్లిప్తంగా ఉంది.
"కాపు నాకు ఒక అయిదువేలు కావాలి " ఆమె స్తిరంగా ఉంది.
ఆ గొంతులో నిజాయితీ ఉంది. అతను ఆమెను పరీక్షగా గమనించాడు.
ఎప్పుడు తన వద్ద ఎకులు తీసుకెళ్లి బారలు నేసి కూలి తీసుకునే ఆమె చాలా కాలం నుండి తెలుసు.
అప్పుడెప్పుడో ఆమె బర్తని చూసిన గుర్తు.
గంభీరంగా ఉంటుంది. నిండుగా ఉంటుంది. అవసరమయినంత వరకే మాట్లాడుతుంది.
అన్నిటి కన్నా ముఖ్యంగా డబ్బు వద్ద ఖచ్చితంగా ఉంటుంది.
ఇప్పటికే తన స్తాయికి మించి తన వద్ద అప్పు చేసింది.
" అంత అవసరమా?" ఏదయినా అడగాలి కనుక అడిగాడు.
ఎంతో అవసరం ఉంటే తప్ప ఆవేళప్పుడు అంత దూరం నుండి ఆవిడ రాదు.
**
"నా పెనిమిటి ని గుంటూరు తీసుకెళ్లాలి. ఆసుపత్రికి " ఆమె పదాలు వెతుక్కుంటూ చెప్పింది.
అతను నుదురు చిట్లించాడు.
" ఇవాళ మా వాడలో గణేశ్ నిమజ్జనం జరిగింది. రోజు కంటే ఎక్కువ తాగాడు.
ఇంటి వద్ద గొడవ పడ్డాం. రోజు లాగే బెదిరించాడు చచ్చి పోతానని.
కానీ ఇవాళ గొంతు కోసు కున్నాడు. ఇంటి వద్ద నెత్తురు మడుగు లో ఉన్నాడు.
ఆర్‌ఎం‌పి ఏడుకొండలు ని పిలిస్తే వచ్చి కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాడు."
అన్నీ మాటలు ఆమె ఉన్న స్తితిలో ఎలా మాట్లాడిందో ఆమెకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది.
**
" అతను వెంటనే జేబులోంచి డబ్బు తీసి ఇచ్చాడు.
తమ ఆటొ వాడికి ఫోన్ చేసి బండి లో ఆయిల్ పోయించుకుని గుంటూరు ఆసుపత్రికి వెళ్ళి
వాళ్ళని దించి రమ్మని పురమాయించాడు. "నువ్వు ఇంటికెళ్లు ఆటో వస్తుంది"
**
" నాదగ్గర మీ బాకీ తీర్చడానికి ఏమి మిగల లేదు.
నా పెనిమిటి అంతా తాగేశాడు. నేను బతికుండగా బాకీ తీరుస్తాను.
లేని పక్షంలో ఇన్నాళ్ళు కాపాడిన నా పెనిమిటి మర్యాద ని అమ్ముకుని అయినా సరే.. "
ఆమె ఏమి మాట్లాడబోతుందో అతనికి అర్ధమయింది.
**
"ముందు నువ్వు ఇంటి కేల్లు. అక్కడికి వెళ్ళాక అవసరం అనుకుంటే ఫోన్ చేయించు"
తన విజిటింగ్ కార్డు ఇస్తూ చెప్పాడు.
..
కళ్ళలో నీళ్ళు అతని కంట బడకుండా రెండు చేతులు జోడించి ఆమె ఇంటివైపు వడి వడిగా నడిచింది.

ఈపూరుపాలెం లో నేత పని వాళ్ళ ఇల్లు అంటే ... పెద్ద ఇల్లేమి కాదు ఇప్పటికీ నెలకి 500 అద్దె ఉండే ఒక్క గది ఉండే ఇల్లు.
కొన్నిటికి పూరి కప్పు కూడా ఉంటాయి. ఇసుక నెలల్లో ఉండే ఆ ఇండ్లలో ఉండే ఒకే ఒక గదిలోనే ఒక వైపు కి మగ్గం గుంట ఉంటుంది.
కుటుంబం లో ఆడా మగా అందరూ నేత పనిలో తలా ఒక చెయ్యి వేసి రెండో వైపు ఉన్న పొయ్యి వెలిగేలా చేస్తుంటారు.
మాస్టర్ వీవర్స్ కొంత పెట్టుబడి పెడుతుంటారు. మగ్గం ఏర్పాటుకి. నూలు (యేకు) ని ఇస్తారు.
మగ్గానికి ఉన్న పోగులకి వీటిని ఓపికగా అతకాలి ఒక్కొక్కటి చీర వెడల్పు ఉన్న ప్రతి పొగుని ఒక్కో పొగుకి నేర్పుగా అతకాలి.
అతికే ముందు నూలు ని పొడవుగా (సుమారు ఏడు గజాల చీరలు అయిది టి పొడవు 35 గజాలు ఉంటుంది) ఓపికగా చిక్కు లేకుండా పొడవుగా సాపు చేసు కోవాలి. కందెలు చుట్టాలి .
ఆ తర్వాత డిజైన్ ప్రకారం నేయాలి ఈ విదానం అంతా కలిపి ఒక వారం పడుతుంది ఒక జంటకి. .
నేసిన బట్టని తిరిగి మాస్టర్ వీవర్ కి అప్పగిస్తే 3000 రూపాయల కూలీ గిడుతుంది. వీటిలో అనేక డిజైన్స్ ఉంటాయి వాటికి పనీ ఎక్కు వే కులీ ఎక్కువే. ఇంట్లో పిల్లలు కూడా ఏదో పని చేస్తూనే ఉంటారు.
బార్యా బర్తలిద్దరూ కలిసి పని చేసుకుంటే సౌకర్యంగా నే ఉంటుంది. కానీ ..
అలా ఎప్పుడూ జరగదు.. జరిగితే ఇన్ని కధలు వ్యధలు ఉండవు!!!.
**
గుంటూరు వెళ్ళిన ఆటో నుండి యే ఆసుపత్రి వద్దా అతడిని దించే అవసరం రాలేదు.
జాయిన్ చేసే టప్పుడు కౌంటర్ వద్ద ఎంత కట్టాలో చొఖీదారే చెప్పెశాడు.
నాలుగయిడు చోట్ల తిరిగిన ఆటో ప్రబుత్వ ఆస్పత్రికి చేర్చి వెనక్కి వెళ్ళి పోయింది.
వర్కింగ్ క్లాస్ (లేబర్ అనే పదం వాడటం ఇష్టం ఉండదు నాకు) కుటుంబాలలో ఉన్న గొప్పతనం కష్టం లో ఉన్న పక్క కుటుంబాలను ఆపదలో ఆదుకోవటం .
ఇంటివద్ద ఉంచిన ఇద్దరు బిడ్డలని పక్కింటి వారు ఆదరిస్తుంటే ఈమె పెనిమిటికి వైద్యం చేయించింది.
అధృష్టవశాత్తు (?) అన్నవాహిక తెగలేదు, కనుక బ్లీడింగ్ ని సరిచేసి కుట్లు వేసి మూడో రోజు ఇంటికి పంపారు.
అప్పటికి ఆమె తిండి తిని రెండు రోజులయింది. బట్టలు మార్చుకుని మూడు రోజు లయింది .
ఇదంతా ఒక ఎత్తయితే ..
రైల్లో తిరిగి వచ్చేటప్పుడు పెనిమిది అడిగాడు
" నొప్పి తెలుస్తుంది సుబ్బులూ ఒక క్వాటరు మందు కావాలి " అని.

అదిగో ఈ 'తాగుడే' ఎన్నో కుటుంబాలని నలిపి వేస్తుంది.
ఆమెకి ఏమి చెయ్యాలో అర్ధం అవలేదు. తన కుటుంబం ఎలా గాడిలో పడుతుందో అర్ధం కాలేదు.
మాస్టర్ వీవర్ దగ్గర తీసుకున్న అప్పులు, ఇంటి చుట్టుపక్కల అందుకున్న బదుల్లు, పచారి కొట్లో అప్పులు,
గత నెలలో 12 ఏండ్లకే చాపెక్కిన పెద్ద పిల్ల, వాళ్ళూ వీళ్ళు ఇచ్చినవి తప్ప
తనకంటూ స్వంత చొక్కా ఇప్పటి వరకు లేని ఎనిమిదేళ్ళ పిల్లాడు
ఆమెని రైల్లోంచి దూకకుండా ఆపాయి ఆపుతున్నాయి.
..
నిజానికి .. సుబ్బులు పెనిమిటి మంచి నేత పని వాడు.
డిజైన్ నేత లో ఎక్స్పర్ట్. నాలుగంటే నాలుగు రోజుల్లో ఒంటి చేత్తో 6000 విలువ చేసే బారు నేయగలిగిన వాడు.
అతడిని పెళ్ళాడినప్పుడు సుబ్బులు మురిసిపోయింది.
మంచి పని వాడి కి ఇచ్చి చేసినందుకు తండ్రికి మనసులోనే కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంది. పెనిమిటి తనకి కాకుండా చేసి, తన కుటుంబాన్ని అత్యంత హీనంగా మార్చింది మాత్రం " తాగుడు".
ఆమె తండ్రి ని తల్లి ని దగ్గర నుండి గమనించింది. తన తల్లి తండ్రి కారణంగా ఎన్ని బాదలు పడిందో నిశితంగా గమనించింది. అలాటి తాగుడు కి 'తన' ఇల్లు కూడా వేదిక కాకూడదని అన్నీ దేవతలకి మొక్కుకుంది . కానీ ఆమె ఆశ అడియాశే అయ్యింది.
పెనిమిటి కి తాగుడు అలవాటు ఉందని తెలిసినప్పుడు ఆమె ఎంతగా రోదించింది అంటే బహుశా తండ్రి మరణం కూడా ఆమెని .అంతగా బాద పెట్టలేదు. ఆ రాత్రి సుబ్బులు కి అనేక ఒట్లు వేశాడు అతను. మరెప్పుడు మందు జోలికి వెల్లనన్నాడు. వెళితే చెప్పు తాగిందాకా కొట్టమన్నాడు.
ఒక చెప్పునీ చూరుకి తాడు కట్టి వేలాడ దీశాడు.
సరిగ్గా వారం దాటకుండానే మళ్ళీ తాగాడు, చూరుకి ఉన్న చెప్పు అలానే ఉంది. .
ఆమె దుఖం పోగయి సెలయేరు లాటి ఆమె తనలోకి తను ముడుచుకు పోయి ఘనీబవించడం మొదలెట్టింది. 
Post a Comment