Thursday, 2 July 2015

అం ఆ

చదువు విలువ తెలిసి 
అక్షర జ్ణానమ్ కలిగిన 
ఒక బీద ఇంటి ఇల్లాలు ,
తమ బుడతడిని తండ్రి తో పాటు 
మేకలని కాయటానికి పంపకుండా 
పొరాడి మరి ప్రబుత్వ పాఠశాల కు పంపుతుంది.
..
నెల రోజుల్లోనే అచ్చులు నేర్చుకుంటాడు. పిల్లాడు ...
..
" నీ పేరు రాస్తాను అమ్మా అంటాడు "..
..
"లేదు కన్నా ఇంకా హల్లు లు నేర్చుకోవాలి, ద్విత్తాక్షరాలు,
గుణింతాలు , వత్తులు బోలెడన్ని నేర్చుకోవాలి
అప్పుడే నా పేరు రాయగలవు " అంటుంది తల్లి.
..
ఆ రాత్రి సీసా బుడ్డి ముందు అక్షరాలు వచ్చినవరకు పదే పదే..
రాసిన బుడ్డోడు తన పలక తెచ్చి తల్లికి చూపిస్తాడు.
..
దానిపైన రెండే రెండు అచ్చులు ...
..
" అం ఆ "..
..
ఇక ఆ తల్లిని కానీ , బుడ్డోడిని కానీ ఆపటం ఎవరి తరం?..
--------------------------------- ( ఒక జ్నాపకం)
Post a Comment