Monday, 13 July 2015

మూర్తి గారి కారు ప్రయాణం

KN మూర్తి చిన్నగా కారు తోలటం నేర్చుకున్నాడు.
లేటు వయసులో మొదలెట్టినా పట్టుదలతో నేర్చుకుని 
ఒక రోజు మిత్రుడి కారు తీసుకుని విజయవాడ బయలు దేరాడు .
..
గంట ప్రయాణం తర్వాత చిన్న కుదుపుతో కారు ఆగి పోయింది.
ఎందుకో అర్ధం కాలేదు మూర్తి కి ...బాటరీ డౌన్ అయ్యేదాకా ట్రై చేశాడు .
..
కారు దిగి ఏదయినా బస్ స్టాప్ వచ్చేవరకు నడుద్దామని బయలు దేరాడు .
వర్షం మొదలయ్యింది. చీకటి పడింది.
వణుకుతూ వడివడిగా నడవసాగాడు ...
త్రోవలో వెనుక నుండి వచ్చే వాహనాలను ఆపే ప్రయత్నం చేశాడు
కానీ అవేవీ సాద్య పడలేదు.
...
కొద్ది సేపటికి వర్షం తో పాటు హోరున గాలి ,
ఛీకట్లో తలలు ఊపుతున్న పొడవాటి చెట్లు.
ఎక్కడినుండో నక్కల ఊళలు.
ఆకాశానికి పగుళ్లు వస్తున్నట్లు మెరుపులు.
..
మూర్తి కి ఒక్క సారిగా భయం వేసింది.
తాను రాసే దయ్యాల కధల నేపద్యం.
కీ బోర్డు ముందు కూర్చుని వెళ్ళు కదిలించడం కాదు.
సరిగ్గా తన కధల్లోని వాతావరణం.
..
ఏదో కారు తక్కువ లైటింగు తో చిన్నగా వస్తుంది.
మరో ఆలోచన లేకుండా మూర్తి కారు వెనుక డోరు తీసుకుని ఎక్కి కూర్చున్నాడు .
కారు వేగం ఇంకా తగ్గినట్లు అనిపించింది.
" క్షమించండి .. మరో మార్గం లేదు .. మిమ్మల్ని అడక్కుండా ఎక్కినందుకు సారి '
మాట్లుడుతూ డ్రైవింగ్ సీటు వైపు చూశాడు.
..
ఆశ్చర్యం ..
అ క్క డ ఎ వ రూ లే రు ..
..
మూర్తికి ఒక్క క్షణం ..లో బిగుసుకు పోయాడు .
రోడ్డు పల్లం గా ఉంది . కారు వేగం అందుకుంది.
మూర్తి నోరు తడి ఆరి పోయింది.
సిగిరెట్టు కోసం జేబులు తడుము కున్నాడు.
..
తడిచిన జేబులోంచి తీసిన లైటర్ వెలిగించి చూశాడు.
కారులో ఎవరు లేరు. కారు వేగంగా వెళుతుంది.
హటాత్తుగా మలుపు వచ్చింది. ముందు పెద్ద లోయ..
మూర్తి పెద్దగా అరిచాడు భయంతో..శబ్దం బయటకి రాక పోవటం గమనించాడు.
అయిపోయింది.. తన జీవితం ముగిసింది. బార్యా పిల్లలు గుర్తొచ్చారు.
..
హటాత్తుగా జరిగినది ఆ సంఘటన ..
ఏదో ఒక చెయ్యి ఒక .మహిళ దీ డ్రైవింగ్ సీటు పక్క విండో నుండి
లోనికొచ్చి స్టీరింగు పక్కకి తిప్పింది. కారు మళ్ళీ రోడ్డు మలుపులో కి
వచ్చింది. మూర్తి కట్రాటు అయిపోయాడు.
ఎవరు ఎవరది ,, రజియానా? రజియానేనా?
నోట మాట రాలేదు .. కారు ఇంకా వేగం పుంజుకుంది.
..
మూర్తికి క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ క్లాసులు గుర్తొచాయి.
కారు డోరు తెరుచుకుని .కిందకి దూకాడు .
తన వయసు గాని , గాయాలవుతాయన్న ఆలోచన కానీ ఏమి లేవు.
ఒక్క సారి తూలు ని ఆపుకుని దూరంగా కనబడుతున్న వెలుగు వైపు
వేగంగా పరిగెత్త సాగాడు . ఎక్కడా ఆగలేదు.
..
అదొక చిన్న టీ హోటల్ .. బంకు మీద టార్పాలిన్ పట్టని ముందుకు కప్పి ఉంచి
లాందరు తగిలించి ఉంది. ఆయాసం తీర్చుకున్నాక సిగిరెట్టు వెలిగించి.
గట్టి గా దమ్ము పీల్చాడు .. గుండెల నిండా వేడి పొగ . వేడి చాయ్ ఒకటి చెప్పాడు.
..
..
..
..
..
..
..
..
పావుగంట గడిచింది .అక్కడి కి ఒక బాగా తడిచి అలసి పోయిన జంట వచ్చారు.
" బాబూ ఇక్కడ కారు మెకానిక్ ఎవరయినా దొరుకుతారా.?
రెండు కిలో మీటర్లు నెట్టుకుని వచ్చాం కారుని "
..
ఆ ఇల్లాలు మూర్తిని చూపిస్తూ బర్తతో చిన్నగా చెబుతుండటం
అతని దృష్టి నుండి తప్పించుకోలేదు ..
"మనం తోసిన కార్లో కూర్చుని వచ్చింది ఇతనే "
tongue emoticon pacman emoticon pacman emoticon pacman emoticon
-----------------W A

No comments: