Thursday, 10 November 2016

40 – సెలెక్టెడ్ లిస్టు


MGBS లో ముందస్తు రిజర్వేషన్ లేకుండా బస్సు పట్టుకుని, ఒంగోలు వచ్చి సీతారాంపురం (మారేల్లవారి పాలెం) చేరే సరికి తెల్లవారింది. ఇంట్లో మాములుగానే ఉంది అని తెలియగానే మా నాన్న మీద విరుచుకు పడ్డాను. ఆ టెలిగ్రాం ఏమిటి? అని. అయన ఏమి మాట్లాడకుండా నవ్వి మర్నాడు ఒంగోలు లో అటెండ్ అవాల్సిన ఒక ఇంటర్వ్యూ లెటర్ చూయించాడు. వర్క్ చార్జేడ్ సిబ్బంది (టెక్నికల్ వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్) నెలకి 700 రూపాయలు వేతనం తో తాత్కాలిక సిబ్బంది నియామకానికి ఎంప్లాయిమెంట్ ఎక్స్చేంజి ద్వారా వచ్చిన కాల్ లెటర్. ఆంద్ర ప్రదేశ్ గృహ నిర్మాణ సంస్థ, డిస్త్రిక్ మేనేజరు గారి కార్యాలయం, ఒంగోలు రామనగర్ లో హాజరవమని సారాంశం.
అప్పటికే నాన్న పలుచోట్ల విచారణ చేసి ఉన్నాడు. మంచి ఉద్యోగం అని తర్వాత రెగ్యులర్ అవుతుందని నమ్మకంగా చెప్పి ఉన్నాడు. పెద్దాయన మాట మిద గౌరవం తో ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యాను. మొత్తం పదిహేను మందిని పిలిచి నట్లున్నారు. 3 ఖాళీలు. కొందరు అప్పటికే ఉత్తరాలతో వచ్చి ఉన్నారు. ఉత్తరాల (recommendation letters ) వ్యవహారం నాకు అప్పటివరకు అంతగా తెలిదు. మాకు యేవిదమయిన పరిచయాలు లేనందున, ఆ ఉద్యోగం పట్ల పెద్దగా ఆసక్తి లేనందున నేను పట్టించు కోలేదు. వచ్చిన వాళ్ళలో శిరిగిరి శ్రీనివాసరావు అనే కుర్రాడు కుడా ఉన్నాడు. ఇంటర్వ్యూ అంటే ఇంటర్వ్యూ అంతే ..
పేరు, ఉరు, దురదోస్తే ఎక్కడ? ఎప్పుడు? దేంతో గోక్కుంటావు ? ఇలాటివి. సర్టిఫికెట్స్ నకల్లు అడిగారు, క్రితం రోజే కాలేజికి వెళ్లి వాటిని తెచ్చుకుని ఉన్నాను.
అడిగినవన్నీ ఇచ్చేసి అక్క దగ్గరకి వెళ్లాను. ఆదివారం సాయంత్రం హైదరాబాదు కి టికెట్ బుక్ చేయించుకున్నాను.
‘అనుష’ తో ఆడుతుంటే కాలం తెలియటం లేదు. అక్క, బావ ఇద్దరు ఒక స్కూల్ లో పని చేసుకోవటం, తక్కువ ఆదాయంతో అయినా స్థిరంగా జీవించడం మొదలెట్టారు. ఇంక వారి గురించి కంగారు పడవలసిన అవసరం లేదని నాకు అర్ధం అయ్యింది.
డిప్లోమో మిత్రులు కొందరు కలిసారు. శ్రీవాత్సవ, అల్లుడు రమేశ్ (నన్ను మామా అంటుండేవాడు), వీరాంజి వాళ్ళంతా పంచాయితీ, మార్కెంటింగ్ యార్డు, ఇంకా అవకాశం ఉన్న చోట తాత్కాలిక సిబ్బంది గా చేరి ఉన్నారు.
“మామా ఇక్కడ నేర్చుకునేది ఏం ఉండదు. కంట్రాక్టర్ పనులు చేస్తాడు, మనం కొలతలు తీసి రాసి పెడతాం, ఎ ఇ వాళ్ళ మధ్య సర్దుబాటు బట్టి రికార్డ్ చేస్తుంటాడు. సైట్ లో టి, టిఫిన్, బోజనాలు ఖర్చులు నడుస్తుంటాయి “ అంటూ మొదలెట్టి క్లుప్తంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం విదులు చెప్పు కొచ్చాడు.
“అంటే ధఫెదారు పోస్ట్ .. బలే ఉందిరా ? నేను ఈ ఉద్యోగం వచ్చినా చేరను అల్లుడూ. ఎటు మనకి రాదనుకో. చాలా మంది MLA ఉత్తరాలు తెచ్చినట్టున్నారు.” నేను వాడితో చెప్పాను . కొంతసేపు సరదాగా గడిపి సీతారం పురం నాన్న దగ్గరకి వెళ్లాను.
“సోమవారం, సెలెక్టెడ్ లిస్టు వస్తుందిట “ నేను కనుక్కున్నాను. నాన్న చెప్పాడు.
“సండే రాత్రి బస్సు కి నేను టికెట్ బుక్ చేయించు కున్నాను “
“సోమవారం లిస్టు తెలిసాక పోదువు “
నాకు రిజర్వేషన్ కాన్సిల్ చేయించుకోక తప్పింది కాదు. అనుకున్నట్టు గానే సోమవారం 12 గంటల ప్రాంతాల్లో (12-02-1987) ఇంటర్వ్యూ జరిగిన చోటకి వెళ్లాను. గోడకి ఒక లిస్టు అంటించి ఉంది. అందులో మూడు పేర్లు ఉన్నాయి.
1. పి.వి. నారాయణ
2. ఎస్.వి.వి.సత్యనారాయణ
3. సుంకర శ్రీనివాస రావు

#33 Grade

No comments: