Saturday, 14 January 2017

ఉచ్ఛి పిల్లాయర్ కోయిల్, త్రిచి

..విభీషణుడు లంకని పరిపాలించిన రావణుని సోదరుడు. 
రాముని బార్య ని అపహరించిన రావణుడిని సుగ్రీవ, హనుమాన్ ల సాయం తో జయించి సీత ని తిరిగి చేరుకుంటాడు రాముడు. 
‘విభీషణుని’ సాయం లేకుండా ఆ విజయం సాధ్యపడలేదు. 
రాముడు ‘విభీషణుడి’ కి ప్రేమతో విష్ణు స్వరూపమయిన ‘రంగనాధ స్వామి’ ప్రతి ని బహూకరిస్తాడు. (శ్రీరంగం లో కొలువైన రంఘనాధ స్వామి) 
..
విభీషణుడు ట్రిచి వద్ద కోనేరు లో సంధ్యా వందనం చేసుకునే టప్పుడు ఆ విగ్రహాన్ని అక్కడే ఉన్న బాలుడు ఒకరు కావేరీ నది ఇసుకలో దాచేస్తాడు. ..
విభీషణుడు ఇదంతా ఆ పిల్లాడి పని గమనించి వెంటాడతాడు.
దగ్గరలో ఉన్న కొండ మీద (రాక్ ఫోర్ట్) కి చేరిన పిల్లాడిని ఒక్క దెబ్బ వేస్తాడు. ఆ పిల్లాడే వినాయకుడిగా మారి ఆ రాతి మీద స్థిరపడ తాడు.
ఇప్పటికీ వినాయకుని నుడిటిన ఆ గుర్తు కనిపిస్తుంది. ఇది ఇతి హాసం.
..
తమిళనాడు రాష్ట్రం. దేవాలయాలకి ప్రసిద్ది. అనేక దేవాలయాలు చారిత్రాత్మక నిర్మాణాలు ఇక్కడ అనేకం. తరచూ మనం వెళ్ళే, శ్రీరంగం, తంజావూరు, మధురై, అరుణాచలం, కుంభకోణం, రామేశ్వరం, లాటి దేవాలయాలతో పాటు ఉచ్చి పిల్లాయర్ కొయెల్ కూడా ఒక గొప్ప చరిత్రాత్మక కట్టడం. ..
83 మీటర్ల కొండ మీద ఈ దేవాలయం కొలువై ఉంది. కొండ శిఖరం మీద కొలువై ఉన్న దేవాలయం కి రాళ్ళ మద్య చెక్కిన విశాలమయిన మెట్ల బాట గుండా మలుపులు తిరుగుతూ, ప్రతి మలుపులోనే స్టోన్ కార్వింగ్ తో ఉన్న విశాలమయిన ఉప దేవాలయాలతో అద్బుతంగా ఉండే, తమిళ నాడు రాష్ట్రం, తిరుచి వద్ద ఉన్న కొండ మీద కొలువై ఉన్న ఉచ్చి పిల్లయ్యార్ కోయిల్ ( 10.8285°N 78.6974°E) నన్ను బాగా ఆకర్షించిన వినాయక దేవాలయం.
..
పల్లవుల పనితనాన్ని ప్రతిబింభించే ఈ ఆలయం కొండ రాతిని చెక్కి మెట్ల ఏర్పాటు, మధ్య మధ్య లో అనేక దేవేరుల విశాలమయిన దేవాలయాలు సుమారు నాలుగు వందల పై చిలుకు దాకా ఉండే మెట్లు వంకలు తిరిగిన మార్గాల తో అత్య్ధుతంగా ఉండే ఈ దేవాలయం తప్పని సరిగా దర్శించల్సిన స్థలం.
..
దారి పొడుగునా త్రిచి నగరాన్ని, దూరం నుండి శ్రీరంగం గోపురాలని, చుట్టూ వడ్డాణం లా ప్రవహించే కావేరి ని చూడటానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.
పల్లవులు (మహాదేవ వర్మ 6 శతాబ్ది) మొదలెట్టిన ఈ కార్యాన్ని, మధురై నాయక్స్ (1529-1736) మదురై రాజధానిగా పరిపాలించిన వారు పూర్తి చేశారు.
..
293 అడుగుల ఎత్తైన ఈ రాతి మీద ప్రధానంగా రెండు దేవాలయాలు ఉన్నాయి. ఒకటి వినాయకునిది రెండవది శివుని దేవాలయం. తండ్రి దేవాలయం పై భాగాన కుమారుని దేవాలయమ ఉండటం ఇక్కడ మన గమనించదగ్గ ప్రత్యేక అంశం.....
దేవాలయం అధికారిక వెబ్ సైట్ చిరునామా http://www.trichyrockfort.tnhrce.in/index.html
బీజాపూర్, మరాటా, మదురై నాయకుల కాలం లో అనేక యుద్దాలకి ఈ దేవాలయం నిలువెత్తు సాక్షం
7 వ శతాబ్దపు ఈ హిందూ దేవాలయం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే.

No comments: