Tuesday, 1 November 2016

పులిహోర


గుళ్ళో ప్రసాదాల వినియోగం అప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం రివ్యూ అవుతుంది.
అసలు కార్తీక మాసం మహిమ ఏమిటో తెలుసా?” మా వీది లో ఉండే పేపర్ డీలర్ కేశవ అడిగాడు.
మనం పురాణాల్లో సానా వీకు. పట్టుమని పాసు మార్కులు కూడా రావు. ఎందుకయినా మంచిదని ఒక చెవి అటువేసి ఆసక్తి గా చూశాను.
సంవత్సరం మొత్తం మీదా ఆడాళ్ళు ఇంటి మగమనిషిని గౌరవించేది ఈ నెలే?” అన్నాడు.
అదేందిరా సామి కార్తీక మాసం మొదటి రోజే గౌతమి అంత స్టేట్మెంట్ ఇస్తే? పేపరు ఏజంటూవీ. మిగిలిన పేపర్లు చదివే పనిలే ??”
అదెలా?” ఒకాయన నెత్తి తడుము కుంటూ అడిగాడు. అది అతని మేనరిజం అంది. అనవసరంగా నెత్తిన బుడిపెలు ఉన్నాయని అపార్ధం చేసుకోకండి.
ఏం లేదండీ. ఈ నేలంతా ఏ గుడి లో ప్రసాదం తిన్నా సరిపోతుంది. మద్యాన్నం పూట అయ్యప్ప స్వాములకి బోజనం సౌకర్యం చాలా గుళ్లలో ఉందనే ఉండే.


ఒక లుంగీ, చొక్కా, టవలు ఉంటే ఎక్కడయినా బతోకొచ్చు. పెద్దగా ఇంట్లో వాళ్ళతో పని ఉండదు. అందుకే చేతుల్లో నుండి జారీ పోకుండా జాగర్తగా కనిపెట్టుకుని ఉంటారు.
నిజమా?” అడిగాను నేను.
నిజం సార్.. కావాలంటే చూడండి. వందలు, వందలు పెట్టి మన చేత చీరలు కొనిపిస్తారా? ఎప్పుడు ఆ బొమ్మల గొట్టలు (నైటీలు కాబోలు) వేసుకుని జుట్టు విరబోసుకుని ఉంటారు. ఈ నెలలో చూడండి తెల్లవారగట్ల రెడీ అయ్యి రంగు రంగుల చీరలు కట్టి గుడికి వస్తారు. మన కి టయానికి టంచనుగా కారేజి రెడీ చేసి పెడతారు.రహస్యంగా చెప్పాడు.
పిల్లాడి దగ్గర చాలా విషయం ఉంది. రెండో రౌండ్ పులిహార, అలసంద గుగ్గిళ్ళు పెట్టించుకుని మళ్ళీ సంభాషణ మొదలెట్టాము.
ఏం సార్ ? ఈ విషయం లో మీ విలువయిన అభిప్రాయం ఏమిటి?” వచ్చే ఏడాది రిటైర్ అవబోతున్న మాస్టారిని అడిగాను.
అబ్బే .. దానికి దీనికి సంభందం ఏమి లేదు కేశవా .. మనం తెలివిగా ఉండాలిఅంతే అన్నాడాయన.
తెలివిగా అంటే?”
మనం ఇంట్లో పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకుని , చిన్న చిన్న విషయాలు వాళ్ళకి వదిలేస్తే సరి. ఒకరి సబ్జెక్ లో మరొకరు ఇంటర్ ఫియర్ కాకూడదు.
మాస్టారు మాది లాస్ట్ బెంచ్. వివరంగా చెప్పండి.పులిహారలో ఇవాళ పచ్చి మిర్చి తగిలిందే లేదు. నా బాద ఎవరూ తీర్చేది కాదు.
ఏం లేదండీ. ఇప్పుడు అమెరికా లో ఎవరు ప్రెసిడెంటు గా గెలవాలి అనే విషయం నేను చూసుకుంటాను. ఆవిడ ఈ విషయం లో జోక్యం చేసుకోడు. అమ్మాయి పెళ్లి ఎవరితో చెయ్యాలి అనే చిన్న చిన్న విషయాలు ఆమె చూసుకుంటది. మనం జోక్యం చేసుకోం. ఇంక విలువల ప్రసక్తి ఏముంది?” చెప్పాడు మాస్టారు నవ్వుతూ.
అప్పటికే పులిహోర తినటం పూర్తయింది.
మాస్టారూ మీరు కదలకుండా కాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని నిలబడి ఉండండి. చేతులు కడుక్కుని వచ్చి పాదాభి వందనం చేసుకుంటాను.గబ గబా డస్ట్ బిన్ వద్దకి నడిచాను.
No comments: