Friday, 11 November 2016

44. హరా జీన్స్

హిమాయత్ నగర్ లో ఉన్న 'లాల్ జి' గారి ఫ్లాట్ కి వెళ్ళేసరికి ఆయన మా కోసం చూస్తూ ఉన్నాడు.
తను సైన్ చేయాల్సిన ఫైల్ చూసి “ యే సబ్ ముజ్సే అబ్ నహి హోగా. వహా రఖ్ లో ఫిర్ కబీ దేక్ లెంగే “ అన్నాడు మా అక్కౌంటెంట్ తో.
అతను రెండువంతులు తమిళం, ఒకవంతు ఇంగ్లీష్ లో బ్రతిమాలాడు.
‘శామ్ తక్ రుక్నా. గాడి, డ్రైవరు కొ చోడ్ కె జానా .” అని అతనితో చెప్పి నన్ను తనతో రమ్మని సైగ చేశాడు.
జీపు నేరుగా ఒక మంచి హోటల్ వైపు వెళ్లింది. మంచి నాన్వెజ్ లంచ్ ఆర్డర్ చేశాడు.
“అబ్ ..బోలో .. తుమే జానా ముఝే పరేషన్ కర్తా భాయ్.
” ఛలో ఏ సబ్ కుచ్ ఇదర్ ఉదర్ చల్తా “ మళ్ళీ తానే అన్నాడు.
అక్కడి నుండి ఒక బట్టల షాపు కి తీసుకెళ్లి 800 ఖరీదు తో హరా స్ట్రెచ్ జీన్స్ 28” సైజు ది కొన్నాడు.
“రఖా లో ఏ మేరా తోఫా” అని నాకు కవర్ ఇచ్చాడు. రమారమి నా జీతం అంత ఖరీదు.
నేను వారించే లోపు. “ మై బొలా నా అప్ లోగోమ్ కొ జలక్ దియా.. శామ్ తక్ కవర్ ఆయెగా” నవ్వాడు.
బజార్లో నుండి బస్ స్టాప్ కి వెళ్ళి ఒంగోలు టికెట్ రిజర్వ్ చేయించు కున్నాం.
తిరిగి అతని ఫ్లాట్ కి వచ్చే సరికి మా అకౌంటెంట్ అతి వినయంగా నిలుచుని ఉన్నాడు. తోడుగా ఏదో బరువు ఉన్నట్టు ఉంది.
అతన్ని పట్టించు కోకుండా లాల్ జి, తను సైన్ చేయాలసిన కాగితాలు అన్నీ పూర్తి చేశాడు.
“యు కం ఎట్ 9.00 పి‌ఎం డ్రాప్ యువర్ ae సాబ్ ఎట్ థి బస్ స్టాండ్ బిఫోర్ యు గో” అని చెప్పాడు.
“ సూర్ సార్.. రొంబ నన్రి సార్ “ అన్నాడతను.
అతని వద్ద ఉన్న వారి కుటుంబం తాలూకు ఫోటో ఆల్బమ్ చూస్తూ చాలా సేపు ఉండి పోయాం.
సాయంత్రం నాకు వీడ్కోలు చెప్పాక కంపెనీ జీపు నన్ను MGBS వద్ద దించింది.
‘లాల్ జి ఇంకా సంతకాలు పెట్టని విషయం తను మణి గారికి టెలీఫోను బూతు నుండి ఫోన్ చేసినట్లు, ఆయన ‘రావ్ చూసుకుంటాడు’ నువు గమ్మునే ఉండు’ అని చెప్పినట్టు చెప్పాడు.
నేను బస్సు ఎక్కాను. తేల్లారేసరికి మిస్టర్ రావు నుండి శ్రీనివాస రావు గా మారి ఒంగోలు బస్టాండ్ లో దిగాను. అక్కడే అద్దంకి బస్ స్టాండ్ లో మరో బస్సు ఎక్కి 11 కిలోమీటర్ల దూరం లోని సీతారాం పురం అమ్మ, నాన్న వద్దకి వెళ్ళాను.
***
అలవాటు ప్రకారం టంచనుగా తయారయ్యి 10 గంటలకి, ఒంగోలు రామ్ నగర్ లోని apshcl ఆఫీసుకి చేరాను.
ఆఫీసుకి తాళం వేసి ఉంది.
****************
( 33 గ్రేడ్ మొదటి ఆద్యాయం .. సమాప్తం)

No comments: