Wednesday, 3 September 2014

ప్రారంభం


ఒక నాన్నాసి స్నానం చేస్తున్నాడు నడుం లోతు నీళ్ళలో... 
ఒక ఆకు మీద తేలుతూ ఒక తేలు. తేలు మునిగేలా ఉంది. 
సన్నాసి చేతితో పట్టి తేలును ఒడ్డుకి విసిరాడు. 
ఆ ప్రయత్నం లో తేలు అతన్ని కుట్టింది. 
..
పది నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ అదే తేలు.. ..
అదే విదంగా. సన్నాసి కూడా డిటో...
కొన్నిసార్లు ఈ తంతు ఇలా కొనసాగుతుండ గా ..
ఒడ్డున ఉన్న వాళ్ళు.. 
..
అరె బాబు దాని బుద్ది అది మాననపుడు నువ్వేందుకు తెలివిగా ఉండవు అంటే.. 
ఆ సన్నాసి దాని బుద్ది అది మాననపుడు నేను ఇంత తెలివిగలవాడిని 
నేను ఎందుకు నా బుద్ది మార్చుకుంటాను అన్నాడుట....
..
మనిషి మారడు .. ముసుగు మారుతుంది అంతే  :) 

No comments: